Plníme kulturní přání a sny
handicapovaných a nemocných dětí.

Jak pomáháme

Co děláme? 

Splněné dětské přání realizuje dva typy akcí, tzv. rodinná přání a splněná přání, které mají vždy spojitost s kulturním světem, může jít o divadlo, film, koncerty, výstavy…

Rodinná přání – v tomto případě se jedná o akce pořádané pro jednu či více rodin s handicapovanými nebo vážně nemocnými dětmi. Cílem je seznámit účastníky, vytvořit nová přátelství a umožnit každé rodině prožít jedinečné zážitky a společně strávený čas.

Splněná přání – tento typ akcí je pořádán v rozsahu jednoho až dvou dnů pro 1 vybrané handicapované či nemocné dítě za účasti patrona v podobě známé osobnosti, která aktivně pomáhá s realizací. Cílem je stmelit rodinu a motivovat účastníky k dalšímu osobnímu rozvoji.

 

Jak to funguje?


Splněné dětské přání informuje o připravovaných akcích prostřednictvím svých stránek www.splnene-prani.cz nebo stránky na sociální síti www.facebook.com/splnene-prani 

Pokud se chce rodina zúčastnit rodinného přání, stačí, aby splnila podmínky stanovené pro danou akci – ve většině případů se jedná o zaslání řádně vyplněné přihlášky a zodpovězení jednoduché otázky.

Splněná přání jsou realizována ve dvou podobách – první je, že se Splněné dětské přání dozví o konkrétním dítěti a jeho přání, které se snaží splnit. Druhým způsobem je akce, kterou Splněné dětské přání připraví dle svých možností, seznámí s patronem akce, a rodiče mohou přihlašovat své ratolesti, které mají k danému tématu blízko. Podmínkou opět bývá zaslání řádně vyplněné přihlášky.

 

Komu pomáháme?


Splněné dětské přání pomáhá rodinám, které mají handicapované či jakkoli nemocné děti. Není důležité, zda se jedná o astma, rakovinu, oční vadu nebo například dětskou mozkovou obrnu, prioritou je pomáhat lidem, kteří jsou kvůli svému zdravotnímu stavu jakkoli omezeni. Rodiče, nebo zákonní zástupci, mohou přihlašovat své ratolesti ve věku od 5 do 18 let včetně, podmínkou je, aby měly trvalý pobyt na území České republiky.

Na internetových stránkách www.splnene-prani.cz naleznete reportáže, fotky z akcí, články o handicapovaných a nemocných dětech a informace o dalších aktivitách organizace Splněné dětské přání. Sledovat můžete rovněž stránku pro fanoušky www.facebook.com/splnene-prani nebo FB stránku zaměřenou na naše vlastní výrobky www.facebook.com/PanenkyProHandicapovaneIZdraveDeti 

 

Aktuální kolo