Různorodost nás spojuje:
handicapovaní a zdraví, ruku v ruce

Naše poslání a vize

Posláním organizace Splněné dětské přání je propojovat svět běžných lidí a dětí, které mají různá zdravotní omezení či jinakosti prostřednictvím pozitivních zážitků.Jaké je naše poslání?

Pomáháme zdravotně znevýhodněným dětem prožít úžasné chvíle, které jim dodají energii, povzbuzení a chuť do života. Věříme, že radost a spokojenost jsou nakažlivé, proto zapojujeme i ostatní členy rodiny. Věnujeme pozornost posílení vzájemných vazeb v rodině. Vyprávíme příběh těchto lidí a ukazujeme, čím prochází a jak se s tím vyrovnali. Díky tomu můžeme inspirovat rodiče, kteří již delší dobu prochází obdobnou situací nebo se v ní čerstvě ocitli. Naším záměrem je vést k vzájemnému porozumění, podpoře a odstraňování předsudků či bariér v naší společnosti. 

Co je naší vizí?

Naším záměrem je šířit osvětu a inspiraci, jak žít bez posuzování a přijímat druhé takové, jací jsou. Věříme, že je normální být odlišní, a tak ostatní lidi motivujeme, jak žít bez nálepek a společenských bariér. U nás může být každý sám sebou, ať už jde o dítě se zdravotním omezením, jinakostí nebo o (zdánlivě) zdravého člověka, který má díky zažitým zkušenostem nějaké trauma a stíny na duši.

Vytváříme nový bezpečný prostor, kde se lidé i děti mohou rozvíjet, seznamovat, tvořit a spolupracovat. Kde se cítí dobře a přijímaní, což jim umožňuje vidět skutečnosti v novém světle, opustit své strachy a staré způsoby přemýšlení. Naše organizace vznikla před 12 lety proto, abychom pomohli s integrací handicapovaných dětí i dospívajících do společnosti. Formou zážitkových aktivit plníme dětem jejich přání tak, aby je motivovali k dalšímu rozvoji a dlouhodobě z něj čerpali pozitivní energii pro posílení v náročných obdobích. Zároveň jsme díky našim článkům, aktivitám a misím podporovali lidi, kteří měli sami duševní zranění, aby se otevřeli socializaci, komunikaci a byli ochotni přijímat změny do svého života. Ušli jsme velký kus cesty a vnímáme v naší společnosti značný posun a přínosné změny.

Aktuální kolo